over: Maken

Maken gaat over waartoe wij op aarde zijn. In mijn geval is dat het schrijven van teksten over dingen die er voor mij  toe doen en steeds vaker ook het maken van foto’s die laten zien hoe ik de dingen zie.  Je zou deze categorie van activiteiten ook ‘raken’ kunnen noemen, want dat is weer het doel van de teksten en de foto’s, dat ze iemand raken. Maar ik geloof dat dat een neveneffect is van het feit dat ik met aandacht en oprecht iets maak. Als je uitsluitend gaat sturen op ‘raken’ krijg je sentimenteel effectbejag. In ieder geval gaat de lol er voor mij dan af. Zoals ik het nu aanpak, raakt het mijzelf ook regelmatig en onverwacht, en dat maakt het zo leuk om te doen.

zie ook:

spelen    delen    zaken   niksen